Nákupní řád

Povinnosti a práva prodávajícího na HomeopatickaLiteratura.cz

Prodávající VIGES s.r.o. se zavazuje, že:

 • zboží skladem (knihy a další přidružený sortiment, dále jen „zboží“) bude kupujícímu, který si toto zboží závazně objednal prostřednictvím internetové aplikace prodávajícího, vyexpedováno (tj. předáno přepravci, tedy České poště, GLS nebo Zásilkovně) do 1-2 pracovních dnů a odesláno na adresu, kterou kupující uvede v objednávkovém formuláři, a to jako doporučený dopis nebo balík České pošty, zásilka GLS (doručení u obou firem do 24 hodin) - dodávka zboží by tedy neměla přesáhnout dobu 3 pracovních dnů. U Zásilkovny je zásilka obvykle připravena k vyzvednutí za 3-4 dny.
 • U zboží, které kupující zaplatí předem (bankovním převodem na náš účet 2400552970/2010 u Fio banky) začíná běžet v předchozím odstavci uvedená lhůta v den připsání platby kupujícího na náš účet.
 • Veškeré osobní údaje, které kupující uvede při objednávce zboží, budou pokládány za důvěrné v souladu se zákonem číslo 101/200 Sb. O ochraně osobních údajů a informací. 
A zároveň si vyhrazuje právo:
 • pro zásilky doručované v ČR k ceně zboží připočítat dle volby kupujícího náklady na dopravu 79 Kč u Zásilkovny a u doporučeného dopisu České pošty (lze použít pouze pro zásilky do 5 cm tloušťky knihy a zároveň do váhy 1 kg), 122 Kč u doručení kurýrem na adresu (domů, do firmy). Za dobírku připočítáváme k ceně zboží a dopravnému +30 Kč u Zásilkovny i kurýra a 50 Kč u České pošty  
 • pro zásilky doručované v SR k ceně zboží připočítat dle volby kupujícího náklady na poštovné 99 Kč u Zásilkovny a 149 Kč u kurýra při platbě předem platební kartou nebo na účet CZ1720100000002400552970   BIC/SWIFT:  FIOBCZPPXXX u Fio banky a 199 Kč za dobírku
 • balné ani žádné další poplatky neúčtujeme
 • odmítnout objednávku zákazníkovi, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží.
 • stornovat objednávku, kde byla zvolena možnost „platba převodem“ a kde nebyla platba zákazníka připsána na náš účet do 10 kalendářních dnů
 • zrušit objednávku, pokud je zboží rozebrané anebo ho nejsou dodavatelé schopni dodat v pro zákazníka akceptovatelném termínu

Povinnosti a práva kupujícího

Kupující se zavazuje, že:

 • při objednávce zboží uvede úplné a pravdivé údaje, zároveň souhlasí s tím, že dokončením objednávky (stisknutím tlačítka "Potvrdit objednávku" na stránce s rekapitulací objednávky), bude tato objednávka považována za závaznou a bude expedována.
 • zakoupené zboží odebere a zaplatí cenu za něj dohodnutou s prodávajícím.

A zároveň je mu přiznáno:

 • právo reklamovat vadné zboží (viz reklamační řád).
 • v souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. právo odstoupit bez udání důvodů od uzavřené smlouvy (objednávky knihy), a to do 14 dnů od převzetí zásilky. Při odstoupení od smlouvy prosím zašlete zboží na adresu sídla firmy jako doporučený poštovní balík (dobírka nebude přijata) – akceptováno bude pouze zboží řádně zabalené, nepoškozené a nejevící známky opotřebení, zároveň zašlete se zbožím dodací list a údaje, kam mají být zaslány vrácené peníze (číslo účtu či kontaktní adresu, kam bude vrácená částka zaslána poštovní poukázkou). Na podnikatelské subjekty se se odstoupení od smlouvy bez udání důvodu v souladu s výše uvedeným zákonem nevztahuje.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vážíme si svých klientů, a chráníme Vaše data před zneužitím – v našem internetovém knihkupectví je dodržován zákon číslo 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů a informací, Vaše důvěrné údaje slouží pro komunikaci s Vámi při vyřizování Vašich objednávek a el. zasílání informačních e-mailů (zasílání e-mailů můžete jedním klikem v patičce mailu kdykoli ukončit).

Reklamační řád

Reklamace zboží (tj. knih a dalšího přidruženého sortimentu) v internetovém knihkupectví www.homeopatickaliteratura.cz se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (především Občanský zákoník Oddíl čtvrtý - Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě) a zákonem na ochranu spotřebitele (Zákon 634/1992 Sb. ze dne 16. prosince 1992 o ochraně spotřebitele).

Průběh reklamace:

 • Okamžikem převzetí zboží (tj. knih a dalšího přidruženého sortimentu, dále v textu pouze jako „zboží“) se stává kupující vlastníkem zboží, zároveň začíná záruční lhůta na toto zboží v délce 24 měsíců. Jako záruční list přitom slouží daňový doklad, přiložený ke zboží. Záruka se vztahuje na všechny zjevné i skryté vady zboží, vady, které jsou neslučitelné s funkčností zboží a jeho užitnými vlastnostmi (např. slepené listy v knize, chybějící listy, poškozená vazba apod.). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 • Pokud kupující po převzetí zboží zjistí, že zboží vykazuje vady (viz výše), má právo zboží reklamovat u prodejce. U vad, které jsou odstranitelné, má kupující právo, aby byly bezplatně, včas a řádně odstraněny, a to bez zbytečného odkladu. U vad neodstranitelných má kupující právo na výměnu věci anebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva pak má i kupující v případě vad sice odstranitelných, ale znemožňujících kupujícímu pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.
 • V případě reklamace zboží podá kupující tuto reklamaci následujícím způsobem:
  • a) Podá reklamaci zasláním emailu na adresu objednavky(zavinac)homeopatickaliteratura.cz. Na začátku Vaší zprávy zřetelně uveďte, že jde o reklamaci.
  • b) podá reklamaci zasláním doporučeného dopisu na adresu: VIGES s.r.o., Na Drážce 530, 530 03 Pardubice
 • Při podání reklamace uveďte prosím popis zjištěných vad zboží a jejich projevy. Zároveň uveďte, jaký způsob další komunikace v dalším řízení preferujete: písemný styk či elektronický styk (email). Zároveň uveďte, co od reklamace očekáváte - výměnu zboží, opravu zboží či vrácení finančních prostředků, za zboží zaplacených.
 • Po podání reklamace rozhodne prodávající o dalším postupu a do 5 pracovních dnů seznámí s rozhodnutím kupujícího (prostřednictvím komunikačního kanálu, který kupující při podání reklamace zvolil), případně navrhne další postup reklamace - v případě přijetí reklamace bude kupující vyzván, aby zboží (řádně zabalené) společně s dodacím listem zaslal na adresu prodejce jako doporučený balík (nikoliv jako dobírku, ta nebude přijata). Podle výběru kupujícího pak bude kupujícímu zasláno na jím uvedenou adresu opravené zboží (maximálně do 30 dní nebo dle domluvy s kupujícím) nebo zasláno zboží nové (maximálně do 30 dní), případně, odstoupí-li kupující od smlouvy, mu budou zaslány finanční prostředky, které vynaložil na zakoupení zboží, a to buď na bankovní účet (jeho číslo kupující uvede při podání reklamace) nebo poštovní poukázkou České pošty (na adresu, kterou kupující uvede při podání reklamace). Poštovní poplatky, vynaložené kupujícím na reklamační řízení, prodávající nehradí.
 • Prodávající neručí za škody, způsobené na zásilce přepravcem (Českou poštou, GLS, Zásilkovna). Pokud vám je zásilka doručena poškozená (potrhaný, zjevně deformovaný, otevřený transportní obal apod.), je zákazník oprávněn zásilku nepřevzít, v opačném případě se prodávající zříká všech závazků, které pro něj z tohoto reklamačního řádu plynou, a zákazníkovým partnerem pro reklamaci se stává dopravce.

Tento nákupní řád nabývá účinnosti 9.11.2022. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.